Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor deelname aan Le Bric à Brac: De rommelmarkt in Franse sfeer.

 1. De deelnemer betaalt vooraf zijn standplaats. Alléén vooruitbetaalde standplaatsen zijn geldig als reservering.
 2. De deelnemer verkoopt geen goederen die in strijd zijn met wet en regelgeving.
 3. De deelnemer verkoopt geen partijgoederen, etenswaren en/of dranken.
 4. De deelnemer verkoopt of verhuurt geen levende dieren.
 5. De deelnemer verkoopt uitsluitend eigengemaakte en/of gebruikte goederen welke niet in strijd zijn met voorgaande punten.
 6. Indien u onrechtmatige goederen te koop aanbiedt, wordt u van het terrein verwijderd.
 7. De deelnemer krijgt een standplaats toegewezen door de organisatie.
 8. De deelnemer zorgt voor een ordelijke standplaats en levert deze schoon op.
 9. De deelnemer wordt de toegang ontzegd als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
 10. De deelnemer mag zijn auto op het terrein parkeren vanaf 6:30 uur en tot uiterlijk 08:30 uur, na goedkeuring en op aanwijzing van de organisatie.
 11. De deelnemer wordt verzocht onverkochte artikelen zelf weer mee te nemen.
 12. Na 16:30 uur mag u beginnen met inpakken. De standplaats dient schoon achtergelaten te worden.
  Niet verkochte artikelen moeten weer meegenomen worden.
 13. Het tussentijds verlaten van het terrein met de auto is niet toegestaan in verband met de veiligheid.
 14. Le Bric à Brac wordt alleen afgelast bij code rood afgegeven door het KNMI. De beslissing om Le Bric à Brac niet door te laten gaan ligt bij de organisatie.
 15. Restitutie van uw inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Eenmaal gemaakte reserveringen kunnen uitsluitend tot 24 uur na betaling worden geannuleerd.
 16. Inschrijvingen zijn definitief 24 uur na betaling van het verschuldigde bedrag.
  Bij de betaling geeft u uw kenteken op, mocht u met een voertuig met een ander kenteken komen dan meldt u dat vooraf bij de organisatie.
 17. Door betaling van het verschuldigde bedrag verklaart de deelnemer dat hij of zij van de algemene voorwaarden kennis genomen heeft en daarmee akkoord gaat.
 18. De organisatie behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen inschrijvingen te weigeren. In dat geval wordt het inschrijfgeld geretourneerd.
 19. Mededelingen worden uitsluitend per email gedaan en worden daarnaast op de website geplaatst.
 20. De organisatie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden zonder voorafgaand overleg met de deelnemer te wijzigen.

Privacy:
De organisatie zal in geen geval de gegevens van de deelnemer te gelde maken of anderszins doorspelen aan derden.